16.4.2018
ENVI_PR(2018)619135
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare)
(COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare: Miriam Dalli

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1106kWORD 106k
Notă juridică - Politica de confidențialitate