16.4.2018
ENVI_PR(2018)619135
NÁVRH SPRÁVY
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie)
(COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Miriam Dalli

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1028kWORD 102k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia