Jelentéstervezet - ENVI_PR(2018)623714Jelentéstervezet
ENVI_PR(2018)623714

JELENTÉSTERVEZET
A Bizottság javaslata egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Frédérique Ries

10.7.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: