Abbozz ta' rapport - ENVI_PR(2018)623714Abbozz ta' rapport
ENVI_PR(2018)623714

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Rapporteur: Frédérique Ries

10.7.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: