Ontwerpverslag - ENVI_PR(2018)623714Ontwerpverslag
ENVI_PR(2018)623714

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Frédérique Ries

10.7.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: