Projekt sprawozdania - ENVI_PR(2018)623714Projekt sprawozdania
ENVI_PR(2018)623714

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawczyni: Frédérique Ries

10.7.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: