Osnutek poročila - ENVI_PR(2018)623714Osnutek poročila
ENVI_PR(2018)623714

OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje
(COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Frédérique Ries

10.7.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: