11.12.2019
ENVI_PR(2019)644941
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
(COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Nikos Androulakis

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 219kWORD 79k
Juridische mededeling - Privacybeleid