24.3.2020
ENVI_PR(2020)648567
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par ES rīcības ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus pastiprināšanu
(2019/2156(INI))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Stanislav Polčák

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 189kWORD 54k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika