Návrh správy - ENVI_PR(2020)650394Návrh správy
ENVI_PR(2020)650394

NÁVRH SPRÁVY
o nedostatku liekov - ako riešiť vznikajúci problém
(2020/0000(INI))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Nathalie Colin-Oesterlé

30.4.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: