Osnutek poročila - ENVI_PR(2020)650394Osnutek poročila
ENVI_PR(2020)650394

OSNUTEK POROČILA
o pomanjkanju zdravil - kako rešiti ta čedalje večji problem
(2020/0000(INI))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Nathalie Colin-Oesterlé

30.4.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: