Udkast til betænkning - ENVI_PR(2020)652387Udkast til betænkning
ENVI_PR(2020)652387

UDKAST TIL BETÆNKNING
om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi
(2020/2077(INI))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Jan Huitema

12.10.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: