Udkast til betænkning - ENVI_PR(2020)652387Udkast til betænkning
ENVI_PR(2020)652387

  UDKAST TIL BETÆNKNING
  om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi
  (2020/2077(INI))
  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører: Jan Huitema

  12.10.2020

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: