Udkast til betænkning - ENVI_PR(2020)660303Udkast til betænkning
ENVI_PR(2020)660303

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING
om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning).
(06230 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Christophe Hansen

13.11.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: