Mietintöluonnos - ENVI_PR(2020)660303Mietintöluonnos
ENVI_PR(2020)660303

LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN
neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu)
(06230 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Christophe Hansen

13.11.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: