Dréacht-tuarascáil - ENVI_PR(2020)660303Dréacht-tuarascáil
ENVI_PR(2020)660303

DRÉACHTMHOLADH DON DARA LÉAMH
maidir leis an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)
(06230 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
Rapóirtéir: Christophe Hansen

13.11.2020

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: