Mietintöluonnos - ENVI_PR(2021)680818Mietintöluonnos
ENVI_PR(2021)680818

  MIETINTÖLUONNOS
  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta
  (COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Nicolás González Casares

  31.3.2021

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: