Mietintöluonnos - ENVI_PR(2021)680818Mietintöluonnos
ENVI_PR(2021)680818

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta
(COM(2020)0725) - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Nicolás González Casares

31.3.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: