Osnutek poročila - ENVI_PR(2021)680818Osnutek poročila
ENVI_PR(2021)680818

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepljeni vlogi Evropske agencije za zdravila pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov
(COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Nicolás González Casares

31.3.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: