25.2.2021
ENVI_PR(2021)681065
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme
(COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører for udtalelse: Joanna Kopcińska

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 263kWORD 96k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik