25.2.2021
ENVI_PR(2021)681065
RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus
(COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Joanna Kopcińska

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 249kWORD 94k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika