25.2.2021
ENVI_PR(2021)681065
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta
(COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Joanna Kopcińska

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 257kWORD 96k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö