25.2.2021
ENVI_PR(2021)681065
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXX, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, projektas
(COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Nuomonės referentė: Joanna Kopcińska

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 285kWORD 97k
Teisinė informacija - Privatumo politika