25.2.2021
ENVI_PR(2021)681065
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
(COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Joanna Kopcińska

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 267kWORD 98k
Juridische mededeling - Privacybeleid