25.2.2021
ENVI_PR(2021)681065
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
(COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Joanna Kopcińska

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 260kWORD 97k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy