Mietintöluonnos - ENVI_PR(2021)681109Mietintöluonnos
ENVI_PR(2021)681109

MIETINTÖLUONNOS
Euroopan lääkestrategiasta
(2021/2013(INI))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Dolors Montserrat

3.5.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: