Proiect de raport - ENVI_PR(2021)696435Proiect de raport
ENVI_PR(2021)696435

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bateriile și deșeurile de baterii, de abrogare a Directivei 2006/66/CE și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020
(COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - (2020/0353(COD))
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare: Simona Bonafè

1.10.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: