Osnutek poročila - ENVI_PR(2021)696435Osnutek poročila
ENVI_PR(2021)696435

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020
(COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - (2020/0353(COD))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Simona Bonafè

1.10.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: