Osnutek poročila - ENVI_PR(2021)699175Osnutek poročila
ENVI_PR(2021)699175

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/841 glede področja uporabe, poenostavitve pravil o skladnosti, določitve ciljev držav članic za leto 2030 in zaveze skupnemu doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2035 v sektorju rabe zemljišč, gozdarstva in kmetijstva ter Uredbe (EU) 2018/1999 glede izboljšanja spremljanja, poročanja, spremljanja napredka in pregleda
(COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Pripravljavec mnenja: Ville Niinistö

17.12.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: