Návrh zprávy - ENVI_PR(2023)745327Návrh zprávy
ENVI_PR(2023)745327

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o čištění městských odpadních vod (přepracované znění)
(COM(2022)0541 - C9-6363/2022 - 2022/0345(COD))
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Nils Torvalds

27.3.2023

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: