Mietintöluonnos - ENVI_PR(2023)745327Mietintöluonnos
ENVI_PR(2023)745327

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)
(COM(2022)0541 - C9-6363/2022 - 2022/0345(COD))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Nils Torvalds

27.3.2023

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: