Nacrt izvješća - ENVI_PR(2023)745327Nacrt izvješća
ENVI_PR(2023)745327

NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (preinaka)
(COM(2022)0541 - C9-6363/2022 - 2022/0345(COD))
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj: Nils Torvalds

27.3.2023

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: