Lausunto - FEMM_AD(2013)516697Lausunto
FEMM_AD(2013)516697

LAUSUNTO
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä
(COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Valmistelija: Marije Cornelissen

22.10.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: