4.2.2015
FEMM_AD(2015)541617
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете
на вниманието на комисията по външни работи
относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област
(2014/2216(INI))
Докладчик по становище: Яна Житнянска

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 492kWORD 221k
Правна информация - Политика за поверителност