4.2.2015
FEMM_AD(2015)541617
ATZINUMS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Ārlietu komitejai
par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
(2014/2216(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Jana Žitňanská

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 478kWORD 214k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika