4.2.2015
FEMM_AD(2015)541617
AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
destinat Comisiei pentru afaceri externe
referitor la Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință
(2014/2216(INI))
Raportoare pentru aviz: Jana Žitňanská

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 317kWORD 218k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate