Udtalelse - FEMM_AD(2017)607813Udtalelse
FEMM_AD(2017)607813

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
om bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst
(2016/2269(INI))
Ordfører (for udtalelse): Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: