Mišljenje - FEMM_AD(2017)607813Mišljenje
FEMM_AD(2017)607813

MIŠLJENJE
Odbora za prava žena i jednakost spolova
upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja
o borbi protiv nejednakosti kao sredstvu za poticanje otvaranja radnih mjesta i rasta
(2016/2269(INI))
Izvjestiteljica za mišljenje: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: