Opinjoni - FEMM_AD(2017)607813Opinjoni
FEMM_AD(2017)607813

POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
fuq il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi
(2016/2269(INI))
Rapporteur (għal opinjoni): Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: