Advies - FEMM_AD(2017)607813Advies
FEMM_AD(2017)607813

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
over het bestrijden van ongelijkheid als middel om werkgelegenheid en groei te stimuleren
(2016/2269(INI))
Rapporteur voor advies: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: