STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi
(2016/2269(INI))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: