POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE
a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
destinată Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitoare la combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice
(2016/2269(INI))
Raportoare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: