STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB
Odbora za pravice žensk in enakost spolov
za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
o boju proti neenakostim kot vzvodu za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in rasti
(2016/2269(INI))
Poročevalka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: