5.2.2018
FEMM_AD(2018)613484
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година
(2017/2170(DEC))
Докладчик по становище: Барбара Матера

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 425kWORD 66k
Правна информация - Политика за поверителност