5.2.2018
FEMM_AD(2018)613484
STANOVISKO
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu
k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016
(2017/2170(DEC))
Zpravodajka: Barbara Matera

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 416kWORD 66k
Právní upozornění - Ochrana soukromí