5.2.2018
FEMM_AD(2018)613484
ARVAMUS
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2017/2170(DEC))
Arvamuse koostaja: Barbara Matera

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 256kWORD 65k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika