5.2.2018
FEMM_AD(2018)613484
LAUSUNTO
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016
(2017/2170(DEC))
Valmistelija: Barbara Matera

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 177kWORD 65k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö