5.2.2018
FEMM_AD(2018)613484
NUOMONĖ
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto
pateikta Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2017/2170(DEC))
Nuomonės referentė: Barbara Matera

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 412kWORD 65k
Teisinė informacija - Privatumo politika