5.2.2018
FEMM_AD(2018)613484
ATZINUMS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2017/2170(DEC))
Atzinuma sagatavotāja: Barbara Matera

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 413kWORD 65k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika