5.2.2018
FEMM_AD(2018)613484
AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016
(2017/2170(DEC))
Raportoare pentru aviz: Barbara Matera

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 411kWORD 66k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate