5.2.2018
FEMM_AD(2018)613484
YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016
(2017/2170(DEC))
Föredragande av yttrande: Barbara Matera

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 181kWORD 66k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy