Stanovisko - FEMM_AD(2018)618327Stanovisko
FEMM_AD(2018)618327

STANOVISKO
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
(COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Zpravodajka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

30.5.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: